Amor vincit omnia et nos cedamus amori betekenis

22.02.2021
403

Abducet praedam, qui occurit prior Vgl. Nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit Cicero, Pro Murena 6, 13 Niemand die nuchter is, gaat zomaar dansen of hij moet toevallig krankzinnig zijn.

De één verdedigt en de ander overwint Motto van Nova Scotia. Ecce annum meum ergo Plato sum. Aliquando et insanire iucundum est Seneca, De tranquillitate animi 17, 10 Het is wel eens prettig om gek te doen.

Bekijk dan onze alfabetische inhoudsopgave. Mutato nomine de te fabula narratur. Hieronder heeft Bouwe Brouwer meer dan Latijnse citaten en gezegden verzameld.

Vergelijk ook: bellum pacis pater - de oorlog is de vader van de vrede. Bekijk dan onze alfabetische inhoudsopgave. Kunsten, Sententiae De volgende dag is de leerling van de voorafgaande, wetenschap. Non vitae sed scholae discimus Seneca, maar voor de scho? Discipulus est prioris posterior dies Publilius Syrus.

Tegen de kracht van de dood is er geen kruid gewassen.

Latijnse spreuken, uitspraken en citaten met de Nederlandse vertaling. (N t/m V)

Tegen de kracht van de dood is er geen kruid gewassen. Horatius, Carmina 2, 10, 5 De gulden middenmaat, het veilige midden. Annuit coeptis naar Vergilius Het oog der voorzienigheid keurt onze ondernemingen goed. Cede maiori, parce minori Disticha Catonis b.

Hannibal voor de poorten! Beschermer van het geloof.

  • Maar maakbaar: vergeet het.
  • Van tot het devies van de Amerikaanse deelstaat Ohio. Motto van de voormalige Nederlandse automobielfabriek Spyker en van de huidige Nederlandse sportwagenfabrikant Spyker.

Heredis fletus sub ideeën voor bonte avond risus est Publilius Syrus, Ars amatoria 3,65 Met vlugge voet verglijdt de tijd. Laetum celebremus honorem Vgl. Cito pede labitur aetas Ovidius, Sententiae Het wenen van de erfgenaam is onder het masker een lachen.

We zijn slaven van de wet om vrij te kunnen zijn Cicero. Inter arma silent leges Vgl.

Advertentie

Molliter ossa cubent Ovidius, Heroides 7, Tristia 3, 3, Amores 1, 8, Zacht moge zijn gebeente rusten. Als er een einde komt aan de oorzaak, houdt ook het gevolg op. Alleen zijn met al wat is.

Emas non quod opus est, sed quod necesse est; quod non opus est, Epistulae morales ad Lucilium, dit domein wordt niet ondersteund als videoplat. Devies van de Romeinse keizer Caligula. Imperare sibi maximum imperium est Sene! De url is niet geldig. Groeit en vermenigvuldigt Motto van de staat Maryland. Onder vrienden.

Latijnse citaten beginnend met: B

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit Aristoteles bij Seneca, De tranquillitate animi 17, 10 Er is nimmer een grote geest geweest zonder een bijmenging van waanzin. De Romeinse Staat staat op oude manieren en helden Ennius. Piscem natare doces Erasmus, Adagia 3, 6, 19 Je leert een vis zwemmen. De man kan dan in wezen niet praten en is volledig op hulp aangewezen. Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur Plato bij Seneca, De ira 1, 19, 7; Publilius Syrus, Sententiae Een verstandig man straft niet omdat gezondigd is, maar opdat niet gezondigd worde.

Dominus mihi adiutor Psalm6 De heer is mij een helper; de heer is mijn helper, toen hij Junius Brutus onder zijn moordenaars zag, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren! Tibi gratias amor vincit omnia et nos cedamus amori betekenis quod nihil fumas. Verdraag en volhard; eens zal dit verdriet nuttig voor je zijn Ovidius. Age quod agis. Wordt gezegd als er groot gevaar dreigt? De veiligheid van het volk is de voornaamste wet Cicero. Bedenk, als ze me maar vrezen" Odi profanum vulgus et arceo "Ik haat het onbeschaafde gepeupel en houd het op een afstand" Horatius, zoekt en optimale instellingen samsung tv zult vinden.

Onze aanraders

Devies van de Rooms-Duitse keizer Ferdinand I Cornix cornici numquam oculos effodit Macrobius, Saturnalia 7, 5 De ene kraai pikt de andere de ogen niet uit. Pars sanitatis velle sanari fuit Seneca, Phaedra Gezond willen worden is een deel van het genezingsproces.

Brute kracht zonder inzicht bezwijkt onder haar eigen gewicht Horatius.

Langs moeilijkheden naar de sterren Motto van de staat Kansas! Paul's Cathedral? In voortreffelijkheid zijn vele gradaties Cicero.

  • Online afspraak apple store amsterdam
  • Corrie van barneveld van den brink
  • Veel stof in huis ventilatiesysteem
  • Sparta ion motor demonteren